Sådan Switch Off elmåler

I tilfælde af visse nødsituationer, ligesom kraftige storme eller nedskudte elledninger, kan det blive nødvendigt for dig at slukke for strømmen til dit hus direkte ved elmåler. Dog bør ekstrem forsigtighed træffes, hvis det bliver nødvendigt. I nogle stater, er det endda ulovligt at manipulere med din udendørs elmåler. Det er derfor på det kraftigste anbefales, at du være bekendt med de love i din tilstand med hensyn til din elmåler. Du bør også gøre alle forsøg muligt at kontakte din el udbyder, før standse apparatet, hvis tid og dine nødsituation tillader.

Instruktioner

• Tag gummistøvler og handsker.

• Find din afbryder og slukke for hovedafbryderen breaker.

• Gå rundt til den side af dit hjem, hvor din elmåler er placeret, og fjern låsetappen, der hænger fra bunden af ​​det ydre panel. Du kan være nødt til at bruge wire snippers til at klippe den tynde metalbånd, der holder fanen låst på plads.

• Løft din elmåler frontpanel op.

• Placer din behandskede hånd på glasset del af apparatet og drej den mod uret for at fjerne det.

• Vend hovedafbryderen på OFF.