Sådan Beregn nulhypotesen

Alle matematiske og videnskabelige hypoteser kan bestemmes på en binær måde. For eksempel er de enten sand eller falsk. Proving disse hypoteser kan ligeledes følge to tilgange. Matematiker eller videnskabsmand kan enten antage hendes hypotese sande og forsøge at bevise det, eller påtage sig noget, der hedder nul-hypotesen sande og forsøge at modbevise det. Matematiker eller videnskabsmand kan modbevise hendes teorem ved enten at modbevise hendes teorem eller bevise sin nul-hypotesen. Derfor nulhypotesen er den logiske modsatte af hypotesen.

Instruktioner

Sådan Beregn nulhypotesen

• Skriv ned hypotesen, du forsøger at bevise eller modbevise på papiret.

• Adskil hypotesen i lokaler, konklusioner og betingelser. Forholdene er ord som "hvis", "og" og "eller". Lokaler er ting, der kan antages sandt ved begyndelsen af ​​forsøget og konklusioner er, hvad der menes at være sandt ved slutningen af ​​forsøget. For eksempel: "Hvis temperaturen er over 4,44 grader C og luftfugtigheden er over 40 procent, vil bakterierne formere hurtigere." Betingelserne er "hvis" og "og" lokalerne er "temperaturen er over 4,44 grader C" og "luftfugtigheden er over 40 procent", og konklusionen er "bakterierne vil mangedoble hurtigere."

• Beregn nulhypotesen ved at tilføje et "ikke" til hypotesen. Hvis hypotesen ikke skrives som en ", hvis da" erklæring, så vil det ske i form af en enkelt sætning. For eksempel nulhypotesen af ​​"A er sand" er "A er ikke sandt."

• Tilføj "ikke" til den erklæring om at skabe nulhypotesen, hvis det er en "hvis derefter" erklæring. For eksempel: "Hvis A er sand, så B er sand" har nulhypotesen "Hvis A er sand, så B er ikke sandt." Men hvis den konklusion har flere dele, hypotesen skal ændres yderligere for at opnå nul-hypotesen.

• Vælg den relevante tilstand til brug i nul-hypotesen hvis der er flere lokaler i hypotesen. Betingelsen, der vil være i nulhypotesen afhænger af betingelsen i hypotesen. Hvis tilstanden i konklusionen er en "og" bliver det "eller" i nul-hypotesen. For eksempel nulhypotesen for "Hvis A, så B og C" ville være "Hvis A, så ikke B eller C. ikke" Hvis tilstanden i konklusionen er en "eller" det vil blive en "og" i nul-hypotesen. For eksempel nulhypotesen for "Hvis A, så B eller C" ville være "Hvis A, så ikke B og ikke C." Andre betingelser er til stede, men "og" og "eller" er langt den mest udbredte.