Bakteriel mikroorganismevækst

Bakterier har en karakteristisk vækstkurve, at alle bakterier follow kaldes latensfasen, log fase, stationær fase og død fase. Faserne henvise til en bakteriekultur som helhed, ikke en individuel bakterie.

Lag fase

En kultur af bakterier begynder i lag-fasen. I løbet af denne tid, bakterier erhverve næringsstoffer fra vækstmediet, men er ikke begyndt at formere sig.

Log fase

I log-fase, har bakterierne begyndt at formere sig, og formere sig ved deres maksimale hastighed. På et individuelt niveau, nogle celler stadig dø, men mange flere få produceret end dø.

Stationær fase

I stationær fase, celler dør ved samme omtrentlige hastighed, de bliver fremstillet. Celler stopper ikke bliver produceret i stationær fase.

Død Fase

I døden fase celler dør med en større hastighed end produktionen. Selv med et navn som død fase bakterieceller stadig dele sig og producere nye celler, men død andre celler i høj grad overskygger enhver ny celleproduktion.

Virkninger på bakterievækst

Mange forskellige typer af tryk på en kultur af bakterieceller kan forårsage forsinkelse af væksten. Temperatur, pH eller osmotisk balance, ikke når optimale niveau for de specifikke bakterier kan resultere i forlænget latensfasen, eller en meget kort log vækstfase.